...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނގަށްއެޑުން
މ.
(ސ) އިހުގައި އަންހެންކުދީން ލިބާސްލައްވައިފައި އެކުއްޖަކުލައްވާ ލިބާހުގެ ފަސްބައިގައި ހިފަހައްޓުވައި އޭގެތެރެއަށް މައުމެލާމެއްޔާއި، މޭވާއާއި، މަހާއި، ކާއްޓާއި، ބޮއްޔާއި، ރަންރިހި ފަދަ ތަކެތި އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ