...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނގު
ދެމެދު.
(2) އަނދެގެން ހުންނަ އެއްޗެއްގެމަތީ ކަންގަނޑުން އެއްޗެހި އެޅޭނޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަން.
(3) އަނދެގެން ހުންނަ އެތީގެ ތިރީކައިރި އުފުލައިލައި އެއްޗެހި އެޅޭގޮތަށް ހަދައިފައި އޮންނަ ގޮނި.
މިހެން އުނގު ހަދައިއުޅެނީ ފިރިހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާކައިލުން . ހާކާލާފަތް . ހިނޭޖެހުން . ހިތިދަމުއި . ހީނާފަތްއެޅުން . ހުހިވައް . ހުވަނދުލުން . ހުތްތެޔޮ . ހޭކިލުން . ހޭކުން . ނިރުދު . ރަހަލުން . ރަތްބޭސް . ރިއްސެޔޮލުން . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރީނދޫބޭސް . ރެހަންޖެހުން . ރޯސްޕާން . ބަނޑުއުނގުރި . ބަތްރުމާ . ބާރު . ބާރުކުރުން . ބާރުވުން . ބާމު . ބޮނބިގަނޑު . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޮނޑިތާންދެމުން . ބޮޑުއުނގުރިޖެހިފުޅި . ބޮޑުމަތިމަސްތެޔޮ . ކަޅި . ކަޅިކުރުން . ކަޅިވުން . ކަޑި . ކަޑިތާރުލުން . ކިނދު . ކިރިމު . ކިރުރޮދި . ކިރުރޮދިޖެހުން . ކިރުއިލޮށި . ކެލާލުން . ކެލާޖެހުން . ކޭއްތުން . ކޮޅުއުނގުރި . އަގުޅި . އިނގުރި . އިރާކު . އިރާކުދަނޑި . އުނގު . އުނގުރިމަޑޫ . އުނގުރުމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ