...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނގުރު
ނ.
މެދުބުރިކައްޓާ ކަނދުރާޔާ ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުނގުރުމަތި . ފުށްޑަނަ . ފުށްޑުނަ . ފުއްޑަޅަ . ފުއްޓަނަ . ގުދަންމަސް . ގޮންގަނޑުގެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ