...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނގުޅުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި އެއްޗެއް ހޭކުން.
(2) މާލީސްކުރުން.
(3) ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އެއްޗެއްހޭކުން.
(4) އެއްޗެއް އެއްޗެއްގައި ކޭއްތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީނާފަތްއެޅުން . ހުވަނދުލުން . ހޭކުން . ރަހަލުން . ރިއްސެޔޮލުން . ރެހަންޖެހުން . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޮނޑިތާންދެމުން . ކަޅި . ކަޑިތާރުލުން . ކެލާލުން . ކެލާޖެހުން . ކޭއްތުން . މާލީސްކުރުން . ފުހުން . ފުޅިތޮށިޖެހުން . ފެންފުހުން . ފެންލުން . ތާންޖެހުން . ތެޔޮދެމުން . ލުނބޯދެމުން . ގާއުޅުން . ސައިބޯނިލުން . ޖޯޑުކުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ