...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނަށްދޭފޭލި
ނ.
އިހުގައި ހަނގުބޭކަލުންނަށް ދައުލަތުން ދީއުޅުނު ވަރަށް ދޯހަޅި ފޭއްޔެއް.
މިފޭލި ގިނައިން ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ފެންވަރަން އަނުމަށާއި ގައި ހިއްކުމަށެވެ.
މިފޭލީގެ މެދުތެރެ ހުންނާނީ ރަތްކުލައެއްގައެވެ.
ވާރުދޫ އުޅުނު ޒަމާނުގައި ވާރަށްވެސް މިފޭލި ގެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ