...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނަގަނޑުރޮދިގަނޑު
ނ.
އަނދެއުޅޭ އެއްޗެހި އަނުމަށް އުނގަނޑުގައި އަޅައިފައި އޮންނަ އެތިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ