...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނިމާ
ނ.
އުނިގަހުގައި އަޅާ މާ.
މިއީ ވަރަށް މީރުވަސްދުވާ އަށެއްކަ ފިޔަ ހުންނަ ތަނޑުތެރޭގައި ހޮއެއް އޮންނަ މަލެކެވެ.
މާފޮޅެނީ ރޭގަނޑަށެވެ.
ފަތިހަށް މާތައް ގަސްދޮށަށް ވެރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަމަރުފުސްބަ . މަލްކާލި . ފަސްވައްތަރުމައު . ފިނިއުނިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ