...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނިޔަ
ް.
މިއީ ފަޅުފަޅުގެ ދޮންވެލި ހުންނަ ހިސާބުގައި އައިން ހަދައިގެން ބައިބަޔަށް އުޅޭ މަހެކެވެ.
މިމަހުގައި ތުނި ބޮޑެތި ހުޅުނބު ތަކެއްހުރެއެވެ.
މަހުގެ ބުރަކަށި މަތީގައި ހުންނަނީ އަޅި މުށި ކުލައެކެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތާއި އަރިމަތީގައި ހުންނަނީ ރިހި ވިދުން ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިރުއުނިޔަ . އުނިޔަފަނި . އުޑި . ވެލިއުޑި . ވެލިއޫޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ