...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނިޔަމުގުރާން
ނ.
(މ) މުގުރާމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އާދައިގެ މުގުރާމަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ނޫކުލައިގެ މުގުރާމެކެވެ.
މީގެ ދެފަރާތުގައި ކަޅުރަތްކުލައެއްގެ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ