...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނު
ނ.
އުނަގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޒިރު . ހެދުން . ހެޔޮފެންލުން . ނަރުގިންނަފުއް . ނަޖިސް . ނުވަރޭފެން . ރޭދަވުނަދައި . ބަރި . ބަތާނަ . ބޮކުސާބަނުން . ކަހަނބުޖެހުން . ކަނޑުލޮނު . ކަރުކަރުންއެޅުން . ކަމަޅިމަތީ . ކުރެވި . އަށާވީސް ނަކަތުންކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން . އަނުން . އަންނައެނެ . އައު . އަލްޕަކާ . އަސްރަފީ . އިރަށްދޮންވުން . އުނުފޭރާން . އުއްތުން . އެނެއޮރިޔާން . އެނެފޭރާން . އެކަތިގަނޑަށްވުން . އެއްޗެހި . އޮރިޔާންވުން . ވަށިބޭލުން . ވަނިވިހައިތަން . ވާނުވާއެނގުން . މަހި . މުންޑު . ފައްތިޔާ . ފައްތިޔާ ލުން . ފަވަންޖެހުން . ފިރުޢައުނުހައްޕޮނޑި . ފުށުފޭލި . ފުށުފޭލިކުނާ . ފުށްފަނި . ފޭރާން . ފޭރާންލުން . ފޮށާ . ފޮތިމަތީފޮތިއެޅުން . ދުންކޮޅުއެޅުން . ލަދަވެރީން . ލަދެވެރީނެ . ގިންނޯށި . ސޫޓުކޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ