...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުންހ
ހަމުގެ ބައްޔެއް.
މީގެ ގިނައެއްޗެތީގެ ކުރީގައި ހިމަލޯވަޅެއް ހުރެއެވެ.
އެތެރޭގައި ހުންނަނީ ވަރަށް އޮލަ މާއްދާއެކެވެ.
މިސިފައިގައި ހުންނަ އެހެން އެއްޗިއްސަށްވެސް މިނަމުން ކިޔައެވެ.
މިސާލު:
ބަނބުކޭލުއުން، ސައްކޭލުއުން، ހުއިފިލަނޑާގެ އުން.
އ.
(2) "އަން" ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާފޫރުމެޓާ . ވެޔޮފިނޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ