...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުންޑަ
ނ.
ބޮޑު ބަޑިޔަށްލާން ދަގަނޑުން ނުވަތަ ތިމަރައިފަދަ އެއްޗެހިން ހަދައިފައި އޮންނަ ގުޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވާލި . ބަޑިދޮރު . ބާޑިފަށް . ބާޑިޖެހުން . ވައިކަރަދޫ ބޮޑުރޯނު . ވަޒަން . މަސައްކަތުމުސްކުޅިން . ފަޅޯބަޑި . ފަސްބާޑި . ފަސްބާޑިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ