...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރަވަޅި
ނ.
(1) ފިރިހެން ޖިންސުގެ ފޯކާއި އޭގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހަންގަނޑު.
(2) (ލ) ފަސްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަވެޅާ . ހުރަވަޅި . ބައިންގަނޑު . ބީމަހީމަ . ކަހި . ކޭސުލި . ކޮށީ މީހުން . އަރާފައިބާވައި . ވައިފޭބުން . މަލި . މަލިބޮޑުވުން . ފަހުރާ . ފަސްބައި . ފަސްބައިބޮޑުވުން . ފަސްބައިކެފުން . ގޮހޮރުކޮޅުވައި . ގޮޅަޔާ . ގޮޅެޔާ . ގޮއްޅެއްޖާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ