...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރަފަށް
ނ.
(1) ކަނޑާ ފަޅާ ބެދުނު ހިސާބު.
(2) ފަރުގެ ބޭރުފަރާތުން އަޑިއެނގޭފަށް ކެނޑި ކަނޑަށް ފުންވެގެންދާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެވެޅެޖެހުން . ތިރުފަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ