...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރަދު
ނ.
(1ކުރެވުނު) ކަމަކުން، ނުވަތަ ބުނެވުނު ބަހަކުން ނުވަތަ ނަތީޖާއެއް ނުކުތީމާ ވާދެރަ.
(2) ތިމާގެ ނަމުގައި އަނެކަކު ކުރާ ކަމަކުން ލިބޭދެރަ ނުވަތަ ލިބިދާނެ ދެރަ.
މިސާލު:
އޭނާ އެކަންތައް ކުރީ އަހަރެންގެ ބޮލުގައި އުރަދު އަޅިވާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުރަދު . ވެރަދަ . ވެރަދޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ