...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރަދުއެޅުން
މ.
(1) ތިމާއަށް ކުރެވުނު ކަމެއްގެ ދެރަޔާ ގެއްލުން ތިމާގެ ބޮލުގައި އެޅިގެންދިޔުން.
(2) ތިމާގެ ނަމުގައި އަނެކަކުކުރި ކަމެއްގެ ބުރަ ތިމާ އުފުލާން ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ