...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރާ
ނ.
(1) ފުއްތައް ކުރު ފަލަކޮށް ހުންނަ ގޮވާމެއް.
މިއީ ކުދިބަތާ ވައްތަރު ގޮވާމެކެވެ.
(2) އުރުން މިބަހުގެ އަމުރާއި ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފޮތް . ރަނޮއަރާ . ރަންރެވާލި . ރަންޒަވާލި . ރަދަވަޅަ . ރަދުވެލަ . ކުރާތެޅުން . އަޑާއިރަން . އުރާލުން . ވެރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ