...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުރުއްޓުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ފުލުބާރު ކުޑަކަމުން ދެފަރާތަށް ހެލުން.
(2) ދެއަތަށް ގުޑައިގަތުން (3) ދެއަތަށް ދެއަތަށް އަރިއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިރުއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ