...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅަނބޮށި
ނ.
އަތްދަނޑިއާއި މުލައްދަނޑިޔާއި ބެދުނުތާގެ ބޭރުފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީލިކަށިގަނޑު . ހުޅު . ކުރަފުދަ . ކުރުއަތްމައްޗަށްއޮތުން . ކުރުސަނި . އަތުބާރުއެޅުން . އަތްދަނޑި . އުޅަނބޮށިކަށިގަނޑު . އުޅަމޮށި . ވަޅޮމޮއްޓާ . ވެޅަމިށި . މުލައްދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ