...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅައް
ނ.
(1) އެއްޗެހީގައި ހިފާންހުންނަތަން.
މިސާލު:
ޖޯޑުއުޅައް، މޭޒު ވައްގަނޑުގެ އުޅައް.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ހުންގާނު އަޅާން މައްޔަލުގެ ތިރީގައި ލަކުޑިން ހަދައި ހަރުކޮށްފައިހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލަކަ . ހުންގާނުއުޅައްގަނޑު . ބައްޓަންކަނި . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު . އަތްގަނޑު . އިށި . އުޅައް . އުޅައްލީވެޔޮ . އުޅައްކު . އުޅައްގަނޑު . އުޅާގަނޑު . ވޮޅަކާ . މަގު . މަސްކައްކާލޯ . މުޖުމަރާ . ފޮޅިތަވާ . ތަށި . ތަރާފަތް . ތާސް . ސައިބޯޖޯޑު . ސައިކުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ