...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅާ
ނ.
އަތުކުރީގައި އަޅާ އެކަތިގަނޑަށް ނުވަތަ ދެފަޅިއަށް ހުންނަ ގަހަނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަވެޅާ . ހުޅުޖެހުން . ހެދިކާއެއްޗެހި . ބައި . ބާޒޫ ބަންދު . ބިސްއުޅާލި . ބިޑިއެޅުން . އައްޓަމަސް . އައްޓިޖެހުން . އަތުކުރީ . އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެއެވެ. . އުޅައު . ވެޅާ . ވެޅާލި . ވެޅާލިލުން . މަހައިލުން . ފެންއުޅާލި . ދުންތަރި . ތައްގަނޑަށްޖެހުން . ގަންޖާނަ . ގަތްގަނަ . ސަމާއެދުރުލަވަ . ޒިލޭބި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ