...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅާހަށްދެމުން
މ.
(1) ފޭރާމާއި އެހެންވެސް ދެމޭގޮތް ހުންނަ ތެކެތި އެއްކަނަށް ދީލިގެން ކަންކުތިވުން.
(2) މަޖާޒު:
މޯޅިއަށް ދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ