...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅާލި
ނ.
ހެދިކާގެ ބާވަތެއް:
މި ފޮނިކޮށާއި ލޮނުކޮށާއި، ފެންކޮށް ހަދައެވެ.
ހަދާގޮތަކީ، ހަނޑުލުފުށް ނުވަތަ ގޮދަންފުށ ހުނިލައިގެން މޮޑަ ބޭނުން ރަހަޔަކަށް ތައްޔާރުކޮށް، ދެއަތް ދެއަތާލައި ފޯލިކޮށް ދަމައި ފަށަކާޖެހި ފަށެއް ފަތާކޮށް އޮޅައި ބޭޏުން ސިފަޔަކަށް ބޭޏުނަ ބޮޑުމިނެއްގައި ހަދައި ތެލުލަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދިކާއެއްޗެހި . ވެޅާލި . ވެޅާލިލުން . ޒިލޭބި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ