...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅުނބުދިޔަ
ނ.
އުއިކަޅުކުރާން ޖަހާ ދިޔަ.
މިއީ ކާށިފެނަށް ދޮން ދަގަނޑު އަޅައިފައި އުދުނު ފުއްޑަނުގައި ބަހައްޓައިގެން ހަދާ ދިޔައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުޅުނބުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ