...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުޅުންތެރި
ނއ.
ދިރިއުޅުމުގެ ހަރުދަނާ ގޮތްތަކާއި ސިފަތައް ހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދާރަވެރި . ދާރަވެރިވުން . ދާރަވެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ