...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުކުނޑި
ނ.
މައިދާއާއި މޭގެބައިތަކާ ދޭތެރޭ އޮންނަ މަހުގެ ފަށަލަ ކުއްލިޔަކަށް ތިރިޔަށް ޖެހުމާއެކު ނޭވާލާހޮޅީގެ މަތީބައި ބެދޭ ގޮތްވުމުން ނުކުންނަ އަޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުމައްލަކުޑި . ބިންކުކުޅު . ކިޑި . ކޮއްޓައިގަތުން . ކޮއްޓުން . އުއްކަ . އުއްކަޖެހުން . އުޑަނގަހެލުން . އުޑަގޮހެލުން . މޭއްޔަދައިތަ ދަރުބޮނޑި . ފުމައްލަގުނޑި . ގިސްކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ