...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުކުނު
ނ.
ބާވަތެއްގެ ކަތްވެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި އަޅާ އުކުނު.
(ށ) ގެރި ބަކަރި ފަދަ ޖަނަވާރުގައި އަޅާއުކުނު (ނ) ދޫނި ސޫފާސޫފީގައި އަޅާއުކުނު.
(ރ) ގޮވާމާއި ގޮވާމުގެ ފުށުގައި އަޅާއުކުނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯބެލުން . ކަވި . އުކުނު . ދަތްކުދިފުނާ . ލީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ