...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުކުޅުވަޅު
ނ.
ފަޔާ ބަނޑާ ބެދުނުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންނެޔޮބަލިކަން . ކިނދުފާރު . ފައި . ފައިވަޅު . ފައިވަޑޮ . ފައިވަޑޮހުޅު . ފައިދަނޑި . ފާވަޑިހުޅު . ފާވަޑޮ . ގިފަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ