...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުކޫ
އ.
(1) ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރު ޅަކުދީން ގޮއްވާ އަޑެއް.
(2) އެތައްބަޔަކު އެއްޗެއް "އުކައިފިއޭ" ބުނުމަށް ބުނާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގާކޫއްތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ