...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުއި
ނ.
(1) ފޭރާން ކުރުމަށާއި ބަރަނި ފަދަތަކެތި ހެދުމަށްޓަކައި ފަންނުކޮށް ކަފައިންހަދާ ހިމަރޮދި.
(2) ވަޑީން، ކޮށާ ނުވަތަ މަށާ އެއްޗެއްގައި ފާހަގަލާން ކަޑިން ނުވަތަ ދެލީން ފަވައިގެން ގެންގުޅޭރޮދި.
(3) ކަޑީން ނުވަތަ ދެލީން ފަވައިގެން ގެންގުޅޭ ރޮދިން ލާފާހަގަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައި . ހައިގަނޑު . ހަމަފޮނު . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހިރިއްދަ . ނަނުއެޅުން . ނިލި . ނިލޫ . ނުއި . ރަތޫ . ރަތްކަންދާލި ލިބާސް . ރާތާނަނު . ރިބަން . ރޭނދާ . ރޮދިއަޅާސަރަކަ . ރޮދިއޮޅާހަރު . ރޮދުވައު . ބަހަރާމުފޮތި . ބަރަނި . ބަރުމާޕީސް . ބަމުން . ބިބޭރު . ބުށްބަޅަން . ބުންބަޅަން . ބުއްބަޅަން . ބޮނބިއެޅުން . ބޮޅުޖެހުން . ބޮޑުރޯނުކަން . ބޯވަޅު . ޅިޔަ . ކަޅޫ . ކާނި . ކާލި . ކާލިއެޅުން . ކިއްސަރުއުއި . ކިމެރުއުއި . ކުރުކާލި . ކެއްޓު . އަހި . އަހިކެއްކުން . އަހިކޮށުން . އަހިކޮނުން . އަހިތެޅުން . އަންނަފޮތި . އިލިޖެހުން . އުޅަ . އުޅަނެގުން . އުޅުނބުދިޔަ . އުޅުނބުޖެހުން . އުއިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ