...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުއިގަނޑު
ނ.
ފޭރާންކުރާން ފުރާފައި ހުންނަ އުއި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައި . ހައިގަނޑު . ނިލި . ބަމުން . ބޮނބިއެޅުން . އަހިކޮށުން . އުޅަ . އުއިކެއްޓު . އުއިގަނޑުމެކުން . އޫގަނޑަ . ވެންޖެހުން . މަހިތާން . މައިލާ . ފޭރާންހަރު . ދަގަނޑުރާ . ތެޔޮފޭރާން . ގަސްގުނުން . ގޮންކާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ