...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުއްމީދު
ނ.
ކަމެއް ވާނެކަމާމެދު އެދެވޭ އެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާއުއްމީދު . ނާއުއްމީދުވުން . ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުގެއްލި ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލުނީއެވެ . އިޔާސްވުން . މަރަށްދެމިދެމިއޮތުން . މަރައިފި . މާޔޫސް . މާޔޫސްވުން . ދަހިލަވަޖެހުން . ދުނިޔެ . ގުނބޯނެށްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ