...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުއްދަނޑި
ނ.
ފަތް ހިމަދިގުކޮށް ހުންނަ ފީނިވާގަހެއް.
މިއީ އޮނުހެދޭހެން ބަދަބަދައަށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މީގެ ބޭރު ހިލަތޮށި ނޫންހާ ތަނެއް ފޮނިވާނެއެވެ.
ދޯބުރާލި ހަކުރު ޢާންމުކޮށް ހަދަނީ މިއިންނެވެ.
މީގެ ރަތް ކުލައާއި ހުދުކުލައާ ދެބާވަތް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރު . ހޫ . ރުހެނި . ބަބެރެއުއްދަނޑި . ބަދަ . އުއްދަނޑިބުއިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ