...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުއްތަރަވުން
މ.
(1) ބޭސްވެރިކަމުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި، ގަސްގަހަށް އަންނާންވީ އެންމެ ފުރިހަމަކަން އައުން.
(2) އުއްތަރައެރުން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ