...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުއްތުން
މަކީ އުއްތާ އެއްޗެއްގެ ބަރުދަނުގެ ތިންގުނައަށް ބާރޫޒާއި ފުއްލޮނާއި ސައްބާއި ނޫމަދަރަކަ ލައި އެއްކޮށް އެއާއެކު އުއްތާ އެއްޗެއް މުށީގެ ކަންވާރެއްގައި ކެއްކުމެވެ.
ރަންއުއްތާއިރު ފެނެއްނާޅައެވެ.
އުއްތާއިރު އެއެއްޗެއްގެ ކުލަ ރީތިކުރުމަށްޓަކައި ފައުނު ލާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ