...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުވައި
ނ.
(ބދ) އުވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނިފުރޭނުން . ހުވާގެކައްފާރަ . ނެތިކުރުން . އަނގަފިނދު . އުވަބިތް . އުވަޖެހުން . މަންސޫޚުކުރެއްވުން . ދާރަހެދުން . ތަށިވަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ