...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުވަގަނޑު
ނ.
(1) ދޮރު ހުންނަހެން މަތީގައްޔާއި ދެފަރާތުގައި ބޯކޮށް ޖަހައިފައި ހުންނަ އުވަ.
(2) އަތްބުޑު އުވަޖަހާ ތަންތާނގައި ވަކީން ފަށަލަޔަކަށް އުސްކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްފިލާގަނޑު . އުވަގަނޑުހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ