...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުވަޖެހުން
މ.
(1) ރާނައިފައި ހުންނަ ތަންތާގެ ފާރުގައި ގަށައިފައި ހުންނަ އުވައިގެ ފަށަލައެއްލައި އެއްވަރުކޮށް އޮމާންކުރުން.
(2) ދަނޑިން ގަތައިފައި ހުންނަ ބިތެއްގެ އެއް ފަރާތުގައި ނުވަތަ ދެފަރާޓުގައި އުވަތަތްކޮށް އޮމާންކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުވަބިތާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ