...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުވުން
މ.
ނެތިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްއުފާވުން . ހިތްގާވުން . ހިޔާވުން . ނިއާވުން . ބާޠިލު . ބާޠިލުވުން . ވައުލްވުން . ވާވުން . މަންސޫޚުވުން . ދަރުމަވެރިވުން . ގެޒެޓުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ