...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުމަތް
ނ.
ވަކިމިނަކަށް ހަދައިފައިހުރި ތަނަކަށް ހަރަންވާއެއްޗެއް ހެރޭގޮތަކުން ކަތިވެގެން ވާތާށި.
މިސާލު:
މިއުޅެނީ ތަޅުދަނޑި ޖެހުނު ގޮތަކުން އުމަތް ވެގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުމަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ