...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުމާ
މއ.
(ލ.) އަންނާށޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހޮޓާ . ނާޗަރަންގީ . ނިފާސް . ބަނޑުބަލި . ބަރުސޮރު . ކެށެގަނޑިތަދޮ . ކޮށީރިހުން . އަބޫނާ . އުދާސް . އެޅަބޭސް . ވައިމަތިކިއުން . ވައުވުން . ވިހޭގެ . ވިހޭގެބޭސް . މަހަށްއަތްއެޅުން . މަޅިއެއްލުން . މިޔުޒިކު ކުޅުން . މުދިންބޭކަލުން . ފަހުން ކިޔާ މާލޫދު މޮޅުވާނެއެވެ . ފިނިހަނގުރާމަ . ފިނިހިއްޕެވުން . ފުޅިއްސައިލުން . ފުޅިއްސުން . ފޫކަހާފައިދިއުން . ފެމުނުގެ ބާރު . ދަންކުރުކުރުން . ލޭކިހުނު . ގެދަގަނޑު . ގޮސް އައިސްވުން . ސުލައިޑު . ޕާޕަރު . ޗާޓު . ޤައުމިއްޔަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ