...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުމުން
މ.
(ލ) އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހީލި . ރާޑަރު . ބައިތުބާޒީ . އަޔާއަޔާ . އާފުރުން . އިރުވައިބަޑި . އޮޑިކަނޑައިގެންދިއުން . ވެދުންއޮޑި . މަހާނަމަތީބަރަވެލި ދުވުން . މަހާނަދޮށަށްދާމީހާ . މަރުޙަބާ . މަރުޙަބާކިޔުން . މަދިރިއަށްދުންޖެހުން . މަތިންއެރުން . މަތިންލުން . މަސްމަތިބެލުން . މަޚުމާއެރުން . މުރާދުހިފުން . ފަށުރިއްސެއު . ފަށްލިބުން . ފަންހާމަސް . ފައިޖެހުނުތާ ވެލިކޮޅުވެސް ގެންދިއުން . ފަޑީކޮޅުންބޭރަށް ދިއުން . ފާސް . ފިނި . ފުއްވުން . ފެންކެނޑިޔަށް . ދަތްކޮޅުދާވަރުވުން . ދަތްމަޑުވުން . ތަނުވެޑުވުން . ތެޔޮލީކޭން . ލާދަ . ލޮނދިހިކައެއްހެންދިޔުން . ލޯހުޅުވައިލާހައި ވަރުނެތުން . ގަތްވަޅަށް މިޔަންއައުން . ގޭސް . ޗަކޮއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ