...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުމުރު
ނ.
(1) މީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ދުވަސް.
(2) ޙަޔާތުގެ މިންވަރު.
(3) އެއްޗެއް އޭގެ ޒާތުގައި ދުނިޔޭގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބަލާ މުއްދަތު.
(4) ދައުރު.
(5) މުއްދަތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަގު . ހަގުކަން . ނަންކިއުން . ނަންމަރު . ނަރުހިރު . ރޮނގުތެޔޮމަސް . ބަސްހޮއްލޭވަރަ . ބިސްވަރު . ބޮކަރުގަސް . ބޮޑުހޯގުޅާ . ޅަކަން . ޅަފުރާ . ޅަދަރަ . ޅަދުވަސް އައިސްގެން އުޅުން . ޅައުމުރު . ކަފާޅަކެކުން . ކާނލޯ . ކިރުބޯކުދިން . ކުކުޅުމާދޫނި . ކުއްޖާ . ކުދިން . ކުޑަކުދިން . އަންފޭއްޔާއެކި މެދުއޮޅި ގިރާކުރެވެންޏާ މުސްކުޅިއެއްނުވާނެ. . މަރުނެތްފުޅިން ފެންބޮއިގެން . ފައިއިނދޭފުރާ . ފަސްތަނުގައި ބެހެއްޓި މުޅޯށްޓަކަށްވުން . ފުރާ . ދިރިއުޅުން . ދުނިޔޭގެދެކޮޅުފެނުން . ދުވަސްވުން . ދުވަސްދިއުން . ދެބައިއުމުރަށްދިއުން . ދެބައިއުމުރު . ދެވަން . ދެވަންފުރާ . ދޮށިކަން . ތުއްޕުޅު . ތުއްޕުޅުކަން . ލޯބޯކޮށިކަން . ލޯބޯކޮށިވުން . ލޯކޮށިކަން . ލޯކޮށިވުން . ގައު . ޒިންދާބާދު . ޒުވާން . ޒުވާންފުރާ . ޖީލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ