...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުފައުވެރި
ނއ.
(1) ހިތަށާއި ސިކުނޑިއަށް އަރާމުލިއްބާ.
(2) ހިތަށް ފަސޭހަކަން ލިއްބާ.
(3) އުފާވެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަބީޢުމޫސުން . އުފާވެރި . އުފާވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ