...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުފައުވެރިކަން
ނއނ.
(1) ހިތަށާއި ސިކުނޑިއަށް ތަނަވަސްކަމާއި އަރާމުލިއްބާކަން.
(2) ހިތަށް ފަސޭހަކަން ލިއްބާކަން.
(3) އުފާވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުފާވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ