...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުފުލި
ައިގައެވެ.
(3) ދޯނިފަހަރު އަޅާއިރު އެއަޅާވައު އަޑިޔަށްގޮސް ގަލުގައި އެޅިދާނެތީވެ އުފުއްލާންއޭގައި އައްސާ ކަނދުގަނޑު ނުވަތަ ފެނުބާރު ހިފާ އެއްޗެހި.
(4) މަސްބޭނުމަށްޓަކައި ނަނު ދޫކޮށްލައިފައި އޮންނައިރު ނަނުގެ މުގޫ ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ފެނުބާރު ހިފާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކެނޑުން . ހިންދުދިދަމަސް . ހުޅި . ރާޅު . ބިހި . ބިންވަޅުނެގުން . ބިންވަޅުނަގާކުރެހުން . ބުއްލަބުޑި . ބޮއްކަނދި . ބޮއްފަނި . ބޮސަރު . ބޯތަޅާލޯތަޅާހަދައިގެން . ކަނދި . ކަފާޅަކެކުން . ކާވިޔާ . ކިރުޅިހުނިހައް . ކުރަނގިލޯ . ކުފިބޮލި . ކެށެގަޑައެރުން . އައިންމަތީގާދޫނި . އުހުލި . އުން . އުޑިއެނބުރުން . އެކަނިކާތަށި . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . ވަރުނެގުން . މަހާސިރި . މަތިވެރި . މަތިވެރިކަން . ފާބަތިފެން . ފާބަތްފެން . ފާދަ . ފާދަލުން . ފިތްފިތަށްހުރުން . ފުއްލުން . ފެންމަރުކާ . ފޮޅު . ފޮޅުން . ފޮއްތާލި . ދަބަރުބަލި . ތަނބި . ތުނބުޅިހާ . ތޫފާން . ތެޅިތެޅިއޮތުން . ތެދުވުން . ލަކުނުފުއްޕުން . ލައިފުބޮއި . ލަގޮނޑި . ލޯކަށި . ގޮށްދުވަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ