...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުދަ
އ.
(1) އިރު ހަނދާއި ތަރިތައް ދުނިޔެމައްޗަށް އަރައި ފާޅުވާފާޅުވުން.
(2) ގަދަ މޫސުމަށް ކަނޑުގެ އަޑީގައި އޮއި ބަދަލުވެގެން އަރާ ބާނި ހުންނަ ރާޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނާކުރިފޯއް . ހަކި . ހައުދަހައި . ހަތަރުއުދަރެސް . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރުމާބިތް . ނުހޮރުއްޕާންކުރުން . ނޭރެކަޅެހުޓެ . ނޭރެމަހަ . ނޭވާހިއްލުން . ރަހަފޮށި . ރަތްވިލާ . ރަތްވިލާއޮއްސުން . ރަތްވިލާދަޅަ . ރަތްވިލާލުން . ރަތްދަޅަ . ބަނޑިވުން . ބައްދާރަންކަރު . ބޯކެއުން . ޅައިވުން . އަރުގޯލަ . އާފާޤު . އިރަށްދޮންކޮށްލުން . އިރަށްދޮންވުން . އިރުމަތި . އުނދުން . އުނދުޅި . އުދަރެސްމަތި . އުދަރެސްލިއުން . އުދަބާނި . އުދަލިކަޅެހުޓެ . އުދަލިކާރު . އުދަލިކާރުން . އުޑުބަޅުކުރެއްވިހިސާބު . އެކަތަ . އޮސްފުހުން . އޮޑަކަޅުހުޓެ . އޮޑާވަޅުން . ވަށަބޮޅަ . ވަން . ވަކާފެލުވުން . ވަކިލާރި . ވައިރުނަރު . ވައިބުޑު . ވައިއެރުން . ވައިމަތިބަނަވުން . ވައިމަތިއަލިވުން . ވައްބިމެލުން . ވަގޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ