...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުދަރެސް
ނ.
(1) އުޑުގޮސް ކަނޑުގައި ޖެހިފައި ހުންނަހެން ފެންނަ ހިސާބު.
(2) އުޑުގޮސް ބިމުގައި ޖެހިފައި ހުންނަހެން ހީވާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއުދަރެސް . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރުމާބިތް . ރަހަފޮށި . އާފާޤު . އުދަރެސްމަތި . ވައިމަތިއަލިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ