...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުދަރެސްލިއުން
މ.
ވިގަންޏަށް ހަދާފަންޑިތައެއް.
މިއީ ރޯގާގެދުވަސް ވަރުގައި ރޯގާ މައިތިރިކުރުމަށް އުދަރެހާ ދިމާއަށް ދިސްކޮށްގެންހުރެ އިލޮށިކޮޅަކުން ލިޔާ ލިޔުމެވެ.
މިކަން ކުރުމަށްފަހު، އިލޮށިކޮޅު ބިންދާލައި އެއްލާލަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ