...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުދައްދަނޑި
ނ.
(މ) މ.
މުލަކުގައި ހެދޭ ދަނބުކުލައިގެ އޮށެއްއަޅާ ގަހެއް.
މިއީ ފަލަ ރިތަކަށްވުރެ ފަލަނުވެ ތެދަށްހެދޭ ގަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ